גיבוש משרדי 2021

27-29/5/21

על מנת שנוכל להיערך לטיול, אנא מלאו את הפרטים להלן: